609 552 486
ul. Jodłowa 38 – MKMedic/Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina
d.galazka@psycho-terapia.com.pl
  • Dorota Gałązka

    psycholog świdnica

  • Dorota Gałązka

    psychoterapia świdnica

  • Dorota Gałązka

    psycholog, psychoterapeuta

Oferta

Prowadzę psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym, zarówno dla osób dorosłych jak i młodzieży, szczególnie skierowaną do osób cierpiących na:

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia seksualne

Kryzysy psychologiczne

Zaburzenia odżywiania

Trudności w relacjach interpersonalnych

Dolegliwości psychosomatyczne i inne

Udzielam konsultacji psychologicznych, wsparcia i poradnictwa psychologicznego oraz z zakresu psychoedukacji dla dzieci i dorosłych.

Udzielam pomocy z zakresu interwencji kryzysowej.

mgr Dorota Gałązka


Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
osób dorosłych i młodzieży

Prowadzę psychoterapię osób zmagających się z:

- zaburzeniami depresyjnymi i innymi zaburzeniami nastroju,
- zaburzeniami osobowości,
- dolegliwościami psychosomatycznymi,
- zaburzeniami lękowymi,
- problemami ze snem,
- trudnościami w kontrolowaniu złości, agresji,
- trudnościami w utrzymaniu stabilnych, satysfakcjonujących relacji z innymi,
- niskim poczuciem własnej wartości.

O mnie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie odbywam szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Szczególne miejsce w moim doświadczeniu zawodowym stanowią dzieci i młodzież, z którymi na co dzień pracuję w szkole oraz w przedszkolu integracyjnym. Praktykę zdobywałam także w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia Świdnica

Psychoterapia jest procesem leczniczym ukierunkowanym na rozwój osobowości. Opiera się na uzyskiwaniu wglądu w nieświadome treści, na dążeniu do lepszego rozumienia własnych potrzeb i znaczenia historii oraz wczesnych doświadczeń. Zmiana ma na celu zastąpienie nieprawidłowych sposobów radzenia sobie, myślenia i przeżywania poprzez wzmacnianie i rozwój mechanizmów zapewniających optymalne i zdrowe funkcjonowanie.

Psychoterapia psychodynamiczna jest zarówno metodą leczenia, jak i sposobem myślenia – o pacjencie, a także o relacji między pacjentem i terapeutą. Oparta jest ona na zasadach i technikach koncepcji psychoanalitycznych oraz dorobku współczesnej psychiatrii. Metoda psychoanalityczna przyjmuje, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych. Drogą do nieświadomych treści są marzenia senne, objawy nerwicowe, przejęzyczenia oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi, a tym samym z terapeutą.

Fundamentem psychoterapii psychodynamicznej jest relacja terapeutyczna, czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Pacjent mobilizowany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Psychoterapia psychodynamiczna ma na celu diagnozę etiologii zgłaszanych trudności i dostosowanie oddziaływań terapeutycznych do rozwoju osobowości pacjenta w oparciu o analizę zjawiska tzw. przeniesienia, czyli prezentowania przez pacjenta postaw, reakcji, oczekiwań podobnych jakie prezentuje  do znaczących osób w jego życiu. Analiza zjawiska nieświadomego przeniesienia daje możliwość diagnozy i zmiany niekorzystnych mechanizmów funkcjonowania.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Kontakt

Psycholog Świdnica

mgr Dorota Gałązka – psycholog, psychoterapeuta
609-552-486
d.galazka@psycho-terapia.com.pl
ul. Jodłowa 38 – MKMedic/Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina
58-100 Świdnica

Umów się